Adel (Asiatka)
Výška: 160 Váha: 45 Prsa: 2
Adel (Asiatka)
Viola
Výška: 170 Váha: 51 Prsa: 2.5
Viola
Nelly (panna)
Výška: 168 Váha: 60 Prsa: 2
Nelly (panna)
Evelin (panna)
Výška: 167 Váha: 62 Prsa: 2
Evelin (panna)
Sharlota
Výška: 170 Váha: 68 Prsa: 3
Sharlota
Elza (panna)
Výška: 160 Váha: 52 Prsa: 2
Elza (panna)
Leila
Výška: 172 Váha: 60 Prsa: 4,5
Leila
Naomi
Výška: 170 Váha: 59 Prsa: 3
Naomi
Jenifer
Výška: 172 Váha: 64 Prsa: 2
Jenifer
Monika
Výška: 170 Váha: 52 Prsa: 2
Monika
Jasmin
Výška: 165 Váha: 58 Prsa: 3
Jasmin
Kate
Výška: 167 Váha: 56 Prsa: 3
Kate
Dina
Výška: 167 Váha: 50 Prsa: 2
Dina
Dasha
Výška: 168 Váha: 51 Prsa: 3
Dasha
Selena
Výška: 178 Váha: 64 Prsa: 4
Selena
Chloe
Výška: 164 Váha: 52 Prsa: 2,5
Chloe
Betty
Výška: 164 Váha: 54 Prsa: 2
Betty
Cassy
Výška: 163 Váha: 54 Prsa: 2
Cassy
Katana
Výška: 160 Váha: 52 Prsa: 2
Katana
Lola (Asiatka)
Výška: 168 Váha: 50 Prsa: 3
Lola (Asiatka)
Tigran
Výška: 187 Váha: 67
Tigran
Brian
Výška: 170 Váha: 67
Brian
Yang
Výška: 183 Váha: 80
Yang
× WhatsApp us